สิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อก้าวเท้าเข้าคลีนิคความงาม

ในปัจจุบัน คลินิคเอกชนที่เปิดให้บริการดูแลด้านความงามมีอยู่ทั่วไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจะเลือกคลินิคที่ดีมีคุณภาพและไม่มีปัญหาในการรักษาตามมาในภายหลังได้นั้น จำเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบหลาย ๆ ส่วนที่คุณควรรู้ก่อนการก้าวเท้าเข้าไปในคลินิคความงาม ดังนี้

คลินิคความงามที่ถูกกฎหมาย

คลินิคความงามที่ถูกกฎหมาย ต้องมีลักษณะอย่างไร?

คลินิคความงามที่มีมาตรฐานและผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณสุข ต้องมี องค์ประกอบขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้

1. ต้องมีใบอนุญาตฉบับจริงที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ติดไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน

2. มีอุปกรณ์ตรวจร่างกายแบบพื้นฐานที่จำเป็น เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต อุปกรณ์กู้ชีพ สำรองไว้ กรณีเกิดการแพ้ยาหรือแพ้ส่วนผสมของสารที่ใช้บริการทรีตเม้นต์ลูกค้า

3. มีแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านผิวพรรณหรือความงามที่มีใบประกอบวิชาชีพชั้นสูง เป็นผู้ให้การรักษาด้วยตัวเอง ทั้งนี้ต้องมีการแสดงชื่อ-สกุลและหมายเลขใบประกอบวิชาชีพติดแสดงไว้อย่างชัดเจน

คลินิคมีเงื่อนไขอย่างไรในการให้บริการ

คลินิคมีค่าใช้จ่าย และการบริการเป็นอย่างไร?

ในแง่ของเทคโนโลยีด้านความงามที่มีให้บริการในคลินิคแต่ละแห่งอาจมีความแตกต่างกันไป แต่ที่สำคัญ คือ ต้องมีการแสดงราคาค่าบริการในที่เปิดเผย เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ก่อนการลงมือทำ
นอกจากนี้ ยังต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำโดยรวมเกี่ยวกับงานบริการที่มีในคลินิคได้ แต่ไม่สามารถเป็นผู้เลือกหรือตัดสินใจแทนแพทย์ได้

สิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อก้าวเท้าเข้าคลีนิคความงาม

คลินิคมีเงื่อนไขอย่างไรในการให้บริการ

การดูแลด้านความงาม เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอจึงจะเห็นผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ ดังนั้นคลินิคส่วนใหญ่จึงมีการจัดเป็นแพคเก็จหรือคอร์สในการดูแลหรือทรีตเม้นต์ ซึ่งควรขอทราบเงื่อนไขเสียก่อนว่าหากมีอาการแพ้หรือต้องการเปลี่ยนแปลงคอร์สการรักษา จะสามารถทำได้หรือไม่ รวมถึงกรณีที่มีความผิดพลาดในระหว่างการรักษา เช่น หากแพ้ยาหรือครีมที่ใช้กับร่างกาย ทางคลินิคจะมีมาตรการดูแลและชดเชยความเสียหายอย่างไรบ้าง

หาข้อมูลคลินิคจากแหล่งข่าวอื่นๆ

หาข้อมูลคลินิคจากแหล่งข่าวอื่นๆ

อย่าลืมว่า เราอยู่ในยุค Internet เป็นกระบอกเสียงและแหล่งให้ข้อมูลที่มีทั้งความจริงและเท็จซ่อนอยู่ การเลือกคลินิคด้านความงามที่ดีพอจะทำให้ไว้วางใจได้นั้น จึงไม่ใช่การเลือกตามการโฆษณาที่ประกาศไว้ตามเพจหรือชุมชนออนไลน์เพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องอ่านรีวิวจากผู้เคยใช้บริการในคลินิคดังกล่าวมาก่อน

ทั้งนี้ต้องเช็คให้ดีด้วยว่าการรีวิวนั้นมีเปอร์เซ็นต์ความเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากปัจจุบันมีการทำการตลาดกระตุ้นยอดขายในหลากหลายวิธีการ หากไม่รู้เท่าทันก็อาจตกเป็นเหยื่อของคลินิคที่ตกมาตรฐานได้

เป็นอย่างไรกันบ้าง กับประเด็นต่าง ๆ ที่เรานำเสนอไป หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการเลือกคลินิคดูแลความงามที่มีคุณภาพควบคู่กับราคาที่สมเหตุสมผลด้วย